Kişisel Koruyucu Donanım Kullanmayana Tazminatsız Çıkış Verilebilir
08-05-2018

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanmayana Tazminatsız Çıkış Verilebilir

Kişisel Koruyucu Donanım temin edildiği halde, kullanmayan işçinin kendisi ve işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi sebebiyle iş akdi tazminatsız (haklı fesih) olarak fesh edilebilir hususu Yargıtayca kabul edilmiştir.

İş Güvenliği Uzmanının Onaylı Deftere Yazması Yeterli midir?
26-04-2018

İş Güvenliği Uzmanının Onaylı Deftere Yazması Yeterli midir?

6331 Sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde sıkça tartışmalara maruz kalan bir konu İş Güvenliği Uzmanının Onaylı Deftere Yazması Yeterli midir?

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanmanın Önemi
17-03-2018

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanmanın Önemi

Kişisel Koruyucu Donanım, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik risklerine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemedir.